انيميشن

  

الخلیج الفارس 
: بحر الفارسی   

بحر الفارس انگلیسی 
.سینوس پرسی 

.خلاصه کتاب خلیج فارس به زبان انگلیسی  
<سازمان خليج فارس 

دريای پارسی در جیوسیتی

/>
----جزاير سه گانه  
  3 iranian island =

/>

ابوموسی    
    دریای مازندران نامهای دریای شمال 

 

  خزر
/>
کتابها ی فارسی  در مورد نام خلیج فارس

دریای  پارس

/>
دریای پارس1   />

متن کتاب خلیج فارس در درازای تاریخ: پیروز مجتهد زاده 

/>--------
متن کتاب خلیج فارس نامی کهن تر از تاریخ   />

persiske bugt.persique golfe  2متن کتاب خلیج فارس نامی
 کهن تر از تاریخ ------
--------------------------------------
persico میر پرسیکو  
--------------------------------------
عجم 
   
 1 سایت الخلیج بحر العجم">
  
 1   خاورمیانه بمنا = />
  
 3  فارسی-عربی واژه گان

/>  ۵۰۰۰ واژگان فارسی  معرب شده  /> 

   
 4 قنات در ایران اختراع شد  = 
/>
    
 6 اقلیتهای قومی و مذهبی در خاورمیانه و بحرانهای موجود= />
 
       
 بحر عجم bahreajam />

هریتج پرسیکو/>

   نامهای باستانی خلیج فارس ایران  زیبد-

/>

نامهای باستانی ایرانaliajam/>

          
بحر فارس spacestar  />

 
 نقشه های استخری دریای پارس بحر فارس 326 هجری
persiangulfmapsخرائط بحر الفارسی 
نقشه

             
 
بخش اول نقشه های کهن خلیج فارس25 نقشه  ajamze
/>

25 ن 25 نقشه قرون وسطی از خلیج فارس در کتابخانه های هلندPersiangulfmapsخرائط بحر الفارسی />

BOARD_S.GIF :

نقشه دريای پارس

/ 1 نظر / 47 بازدید
Reza

http://yfrog.com/j63daz